Δελτίο Τύπου για την αναγγελία του Προγράμματος «Επεμβάσεων Βελτίωσης Οδικής Ασφάλειας (ΠΕΒΟΑ)»

O Σύλλογος Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων (ΣΕΣ), με παρουσία πλέον των σαράντα ετών στο συγκοινωνιακό γίγνεσθαι της χώρας, εκδίδει με την υποστήριξη της επιστημονικής του «Επιτροπής Οδικών Μεταφορών», το παρόν Δελτίο Τύπου με αφορμή την υπογραφή της δανειακής σύμβασης των 450εκ. ευρώ μεταξύ της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕΠ) και της «Εγνατία Οδός Α.Ε.» για την υλοποίηση του Προγράμματος Επεμβάσεων Βελτίωσης Οδικής Ασφάλειας (ΠΕΒΟΑ).  

Επισυνάπτεται το Δελτίο Τύπου παρακάτω

Promo Video ΣΕΣ


Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας 2020 – ΣΕΣ / ΥΠΕΝ / ΚΕΔΕ


Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας 2020 – ΣΕΣ / Interamerican