Διαδικτυακό Σεμινάριο με αντικείμενο τις «Εξελίξεις στο λιμενικό τομέα στην περιοχή των Βαλκανίων και της Μαύρης Θάλασσας»

Το Ινστιτούτο Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων Μεταφορών (ΙΜΕΤ) του ΕΚΕΤΑ σε συνεργασία με τη Διάσκεψη Παράκτιων Περιφερειών της Ευρώπης – Επιτροπή Βαλκανίων και Μαύρης Θάλασσας (CPMR-BBSC) και το Διεθνές Κέντρο Μελετών Εύξεινου Πόντου (ΔΙΚΕΜΕΠ) διοργανώνουν τη Τρίτη 23 Μαρτίου 2021 και ώρα 11.00 (Ελλάδος) διαδικτυακό σεμινάριο με αντικείμενο τις Εξελίξεις στο λιμενικό τομέα στην περιοχή των Βαλκανίων και της Μαύρης Θάλασσας κυρίως υπό το πρίσμα (α) επιχειρηματικών στρατηγικών και επενδύσεων και (β) δράσεων περιβαλλοντικής διαχείρισης και σχεδιασμού.

Το σεμινάριο συντονίζει ο συνεργάτης ερευνητής του ΙΜΕΤ/ΕΚΕΤΑ και μέλος του ΣΕΣ κ. Λευτέρης Σδουκόπουλος.  Το πρόγραμμα του σεμιναρίου και η ιστοσελίδα εγγραφής είναι διαθέσιμα στο link:

Promo Video ΣΕΣ


Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας 2020 – ΣΕΣ / ΥΠΕΝ / ΚΕΔΕ


Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας 2020 – ΣΕΣ / Interamerican