Δημοσίευση διπλωματικών/μεταπτυχιακών εργασιών και διδακτορικών διατριβών στο Ενημερωτικό Δελτίο

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο (ΔΣ) του ΣΕΣ, στο πλαίσιο της ανανέωσης του Ενημερωτικού Δελτίου (ΕΔ) αποφάσισε την προσθήκη μιας νέας στήλης στην οποία θα δημοσιεύονται διπλωματικές/μεταπτυχιακές εργασίες και διδακτορικές διατριβές. 

Σας προτρέπουμε να μας στέλνετε σχετικές εργασίες που θα θέλατε να δημοσιεύονται στα επόμενα ΕΔ στο email ipagoni@aegean.gr (Ιωάννα Παγώνη) με τα εξής στοιχεία:

  • Ονοματεπώνυμο φοιτητή/τριας
  • Ονοματεπώνυμο Επιβλέποντος/ουσας Καθηγητή/τριας
  • Εκπαιδευτικό ίδρυμα στο οποίο υλοποιήθηκε η εργασία
  • Είδος εργασίας: Για την απόκτηση Προπτυχιακού/Μεταπτυχιακού/Διδακτορικού τίτλου
  • Περίληψη της εργασίας (έως 500 λέξεις)
  • Σύνδεσμος στον οποίο μπορεί κανείς να βρει το κείμενο της εργασίας (π.χ. σύνδεσμος της βιβλιοθήκης του πανεπιστημίου)
  • Φωτογραφία που θα συνοδεύει την δημοσίευση (προαιρετικά)

Επιπρόσθετα η έντυπη έκδοση του ενημερωτικού δελτίου θα αποστέλλεται και στον συγγραφέα της εργασίας.