Δημοσίευση άρθρων στο Ενημερωτικό Δελτίο

Σας καλούμε να μας αποστείλετε επιστημονικά ή/και τεχνικά άρθρα σας στο χώρο των μεταφορών, ώστε να δημοσιευτούν στο επόμενο Ενημερωτικό Δελτίο του Συλλόγου. Η συμβολή σας είναι καθοριστικής σημασίας στη διατήρηση και την ενίσχυση του Ενημερωτικού Δελτίου ως ενός εντύπου με σαφή επιστημονικό, αλλά και ενημερωτικό προσανατολισμό.

Παρακαλούμε όσοι ενδιαφέρονται να αποστείλουν την εργασία τους στο email ipagoni@aegean.gr (Ιωάννα Παγώνη) μέχρι την Τετάρτη 18 Νοεμβρίου 2020.

Promo Video ΣΕΣ


Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας 2020 – ΣΕΣ / ΥΠΕΝ / ΚΕΔΕ


Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας 2020 – ΣΕΣ / Interamerican