Εκπροσωπήσεις Συλλόγου Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων

Στο πλαίσιο της εξωστρέφειας του Συλλόγου προς τα μέλη του παρατίθενται όλες οι επιτροπές/ομάδες εργασίας στις οποίες συμμετέχουν (χωρίς αμοιβή) εκπρόσωποι του Συλλόγου Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων.

Τονίζεται ότι στόχος του τρέχοντος ΔΣ είναι να συμμετέχουν σε εκπροσωπήσεις μέλη εκτός του Διοικητικού Συμβουλίου.

  • Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας – Ομάδα εργασίας με τίτλο: Αξιοποίηση εργαλείου ελάχιστων θέσεων στάθμευσης, επικαιροποίηση Π.Δ. 111/4-3-2004 – Κ. Δερπάνη
  • Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας – Ομάδα εργασίας με τίτλο: «Δημιουργία Βιβλιοθήκης μέτρων για την επίτευξη της κλιματικής ουδετερότητας των αστικών περιοχών»– Ι. Παγώνη, Ι. Τσούρος
  • Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων – Ομάδα Σχεδιασμού Προγράμματος (ΟΣΠ) του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Υποδομών Μεταφορών» της ΠΠ 2021-2027. Α. Δραγομάνοβιτς, Δ. Παύλου
  • Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών – Νομοπαρασκευαστική Επιτροπή ΚΟΚ – Π. Παπαντωνίου, Α. Τσιάνος
  • Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών – Γνωμοδοτική Επιτροπή Οδικών Υποδομών για την υποβοήθηση του έργου της Αυτοτελής Υπηρεσίας Οδικών Τελών και  Ηλεκτρονικής Διαχείρισης Οδικών Υποδομών (ΥΟΤ-ΗΔΟΥ)   –  Α. Τσιάνος , Κ. Αποστολέρης
  • ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΑΘΗΝΑΣ Α.Ε. – Γνωμοδοτικό Τεχνικό Συμβούλιο – Α. Τσιάνος, Δ. Αλεξανδροπούλου

Οι εκπρόσωποι του ΣΕΣ καλούνται σε τακτά χρονικά διαστήματα να παραθέτουν την πρόοδο της ομάδας εργασίας η οποία δημοσιεύεται στο Ενημερωτικό Δελτίο του Συλλόγου.

Promo Video ΣΕΣ


Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας 2020 – ΣΕΣ / ΥΠΕΝ / ΚΕΔΕ


Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας 2020 – ΣΕΣ / Interamerican