Επικαιροποίηση στοιχείων επικοινωνίας μελών

Το επόμενο διάστημα θα πραγματοποιηθεί μια σημαντική προσπάθεια επικαιροποίησης των στοιχείων επικοινωνίας των μελών του Συλλόγου, καθώς παρατηρούνται σημαντικά προβλήματα έλλειψης ορθών στοιχείων.

Σε αυτό το πλαίσιο, θα επικοινωνήσουν μαζί σας από την γραμματεία του Συλλόγου για την επιβεβαίωση και τυχόν επικαιροποίηση των στοιχείων σας.

Τονίζεται ότι η διαδικασία αυτή αποτελεί μέρος του υπό ανάπτυξη Σχεδίου Δράσης του Συλλόγου και αποτελεί μια πολύ σημαντική παρακαταθήκη και την εσωτερική οργάνωση του Συλλόγου.