Έρευνα ερωτηματολογίου

Από το Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Αθηνών πραγματοποιείται έρευνα στις Βιώσιμες Αστικές Μεταφορές και συγκεκριμένα στη διερεύνηση της Εφοδιαστικής Τελευταίου Μιλίου.

Θα σας παρακαλούσαμε όπως συμμετάσχετε στην έρευνα που βρίσκεται στον παρακάτω σύνδεσμο.

www.surveymonkey.com/r/2235NZG