Έρευνα για την αντιμετώπιση της COVID-19 στις Δημόσιες Αστικές Συγκοινωνίες Αττικής

Στο πλαίσιο μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο πραγματοποιείται έρευνα που αφορά στη

βελτιστοποίηση των μέτρων αντιμετώπισης της πανδημίας COVID-19 στις Δημόσιες Αστικές Συγκοινωνίες της Αττικής.

Για τη συμπλήρωσή του θα χρειαστείτε περίπου 8 λεπτά.

Η έρευνα είναι ανώνυμη και δεν κρατούνται κανενός είδους προσωπικά στοιχεία.

Μπορείτε να βρείτε την έρευνα στον παρακάτω σύνδεσμο

https://bit.ly/39YcxyO

Promo Video ΣΕΣ


Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας 2020 – ΣΕΣ / ΥΠΕΝ / ΚΕΔΕ


Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας 2020 – ΣΕΣ / Interamerican