Έρευνα Ερωτηματολογίου Συγκοινωνιακού Τομέα Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Στο πλαίσιο εκπόνησης διπλωματικής εργασίας του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών, της Πολυτεχνικής Σχολής του Π.Θ. πραγματοποιείται έρευνα ερωτηματολογίου για τη διερεύνηση της επίδρασης των μέσων κοινωνικής δικτύωσης στην προσοχή και συμπεριφορά του οδηγού. 

Το ερωτηματολόγιο απευθύνεται σε όλους και οι απαντήσεις θα πρέπει να είναι με βάση τις συνήθειες και τον τρόπο ζωής, πριν την εφαρμογή των έκτακτων μέτρων, για την  αποφυγή της εξάπλωσης του Covid-19.

Όλες οι απαντήσεις θα είναι ανώνυμες και θα χρησιμοποιηθούν μόνο για ερευνητικούς σκοπούς.

Ο εκτιμώμενος χρόνος απάντησης του ερωτηματολογίου είναι 5-10 λεπτά.

Μπορείτε να βρείτε την έρευνα στον παρακάτω σύνδεσμο:

https://www.surveymonkey.com/r/Z767C78

Promo Video ΣΕΣ


Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας 2020 – ΣΕΣ / ΥΠΕΝ / ΚΕΔΕ


Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας 2020 – ΣΕΣ / Interamerican