Έρευνα ερωτηματολογίου για την οδική ασφάλεια

Εάν ασχολείστε με τον σχεδιασμό των αστικών συγκοινωνιών και την οδική ασφάλεια, θα εκτιμούσαμε ιδιαίτερα την ανώνυμη συμμετοχή σας στο ερωτηματολόγιο του Ευρωπαϊκού ερευνητικού έργου PHOEBE.

Το έργο εξετάζει τον τρόπο με τον οποίο δύναται να δημιουργηθεί ένα ολιστικό σύστημα το οποίο θα βελτιώνει συνολικά τα εργαλεία πρόβλεψης οδικής ασφάλειας με την ταυτόχρονη αξιοποίηση της τηλεματικής, της προσομοίωσης και της αξιολόγησης οδικών υποδομών.

Το ερωτηματολόγιο Phoebe βρίσκεται στον ακόλουθο σύνδεσμο, και μπορείτε να συμμετάσχετε έως τις 28 Φεβρουαρίου 2023:

https://docs.google.com/forms/d/1FNb6BANXF-YQYSMZYdey6vTTykNPYHI6tQyj_TTzzLU/viewform?edit_requested=true

Σας ευχαριστούμε ιδιατέρως!

Η ομάδα του PHOEBE

Promo Video ΣΕΣ


Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας 2020 – ΣΕΣ / ΥΠΕΝ / ΚΕΔΕ


Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας 2020 – ΣΕΣ / Interamerican