Έρευνα Ερωτηματολογίου για την κινητικότητα ως υπηρεσία (MaaS) στις υπεραστικές μεταφορές στην Ελλάδα.

Το Εργαστήριο Μεταφορών και Λήψης Αποφάσεων (Transportation and Decision-Making Laboratory – TransDeM) του Πανεπιστημίου Αιγαίου σας προσκαλεί σε έρευνα ερωτηματολογίου με θέμα την «Κινητικότητα ως Υπηρεσία» (Mobility as a Service – MaaS).

Μπορείτε να μεταβείτε στο ερωτηματολόγιο μέσω του link : https://transdem.sawtoothsoftware.com/MaaSforICTransportGreece/cgi-bin/ciwweb.pl?studyname=MaaS_IATBR   ή

μέσω του QR CODE:

Η συμπλήρωσή του παρόντος απαιτεί περίπου 15-20 λεπτά. 

Promo Video ΣΕΣ


Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας 2020 – ΣΕΣ / ΥΠΕΝ / ΚΕΔΕ


Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας 2020 – ΣΕΣ / Interamerican