Έρευνα Ερωτηματολογίου στο πλαίσιο του έργου IP4MaaS project

Το έργο IP4MaaS project (website) στοχεύει στην προώθηση της κινητικότητας ως υπηρεσία (Mobility as a Service – MaaS) αναλύοντας και δοκιμάζοντας τεχνολογίες που αναπτύχθηκαν στο πλαίσιο του Innovation Programme 4 (IP4) of the Shift2Rail Joint Undertaking.

Θα σας είμαστε ευγνώμονες αν μας βοηθούσατε να συλλέξουμε πληροφορίες για τις ανάγκες και τις προσδοκίες των μετακινουμένων κατά τον προγραμματισμό, την κράτηση και την πραγματοποίηση ενός συγκεκριμένου ταξιδιού.

Η Διάρκεια συμμετοχής στην έρευνα δεν  ξεπερνάει τα 5 λεπτά και φυσικά μπορείτε να διακόψετε τη διαδικασία ανά πάσα στιγμή. Επιπλέον, θα έχετε την ευκαιρία να δοκιμάσετε το chatbot, το οποίο αποτελεί μία καινοτόμο λειτουργία συνομιλίας και συλλογής δεδομένων.

Οι απαντήσεις σας είναι προαιρετικές και εμπιστευτικές και θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για ερευνητικούς λόγους.

Promo Video ΣΕΣ


Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας 2020 – ΣΕΣ / ΥΠΕΝ / ΚΕΔΕ


Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας 2020 – ΣΕΣ / Interamerican