Έρευνα προϋπολογισμών διαμονής (κατοικία, μετακινήσεις) στη μητροπολιτική περιοχή της Θεσσαλονίκης

Στο πλαίσιο διδακτορικής διατριβής του Τμήματος Αγρονόμων & Τοπογράφων Μηχανικών, της Πολυτεχνικής Σχολής του Α.Π.Θ. πραγματοποιείται έρευνα ερωτηματολογίου για τη διερεύνηση της σχέσης ανάμεσα στην αστική κινητικότητα, τα αστικά μέσα μεταφοράς με τις αστικές δομές.

Οι συμμετέχοντες  θα πρέπει να είναι κάτοικοι της Θεσσαλονίκης. Όλες οι απαντήσεις θα είναι ανώνυμες και θα χρησιμοποιηθούν μόνο για ερευνητικούς σκοπούς.

Για τη συμπλήρωσή του απαιτούνται περίπου 4 με 7 λεπτά.

Μπορείτε να βρείτε την έρευνα στον παρακάτω σύνδεσμο:

https://survey.auth.gr/index.php/812169?lang=el

Promo Video ΣΕΣ


Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας 2020 – ΣΕΣ / ΥΠΕΝ / ΚΕΔΕ


Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας 2020 – ΣΕΣ / Interamerican