Έγγραφα αρχείου – Εκδήλωση του ΣΕΣ για τη διασύνδεση Πανεπιστημίων και αγοράς εργασίας το 1988

Εκδήλωση του ΣΕΣ το 1988 για τη σύνδεση των ΑΕΙ με τα Συγκοινωνιακά προβλήματα.

Promo Video ΣΕΣ


Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας 2020 – ΣΕΣ / ΥΠΕΝ / ΚΕΔΕ


Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας 2020 – ΣΕΣ / Interamerican