Ερωτηματολόγιο σχετικά με τις προτιμήσεις επιβατών

Το SYN + AIR είναι ένα έργο που χρηματοδοτείται από την ΕΕ στο πλαίσιο του προγράμματος έρευνας και καινοτομίας SESAR, H2020

Το SYN + AIR στοχεύει στην ανάπτυξη κοινών στόχων για την κοινή χρήση δεδομένων μεταξύ παρόχων υπηρεσιών μεταφοράς (TSP), επιτρέποντας στους επιβάτες να απολαμβάνουν μια απρόσκοπτη μετακίνηση από πόρτα σε πόρτα. Το SYN + AIR θα διερευνήσει επίσης πώς ο βελτιωμένος προγραμματισμός και οι λειτουργίες, που βασίζονται σε αυτήν την κοινή χρήση δεδομένων, μπορούν να διευκολύνουν την πολυτροπική κινητικότητα στην οποία τα αεροπορικά ταξίδια βρίσκονται στο επίκεντρο του συνολικού ταξιδιού.

Είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας προσκαλέσουμε στην πρώτη έρευνα σχετικά με τις προτιμήσεις των επιβατών. Η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη και στοχεύει στον εντοπισμό των παραγόντων που επηρεάζουν τις επιλογές κινητικότητας των επιβατών που σχετίζονται με τα ταξίδια από και προς το αεροδρόμιο. Για τους σκοπούς αυτής της έρευνας, δεν απαιτούνται προσωπικές πληροφορίες. Κάθε απάντηση θα αντιμετωπίζεται εμπιστευτικά και θα τηρεί τους ευρωπαϊκούς και τοπικούς νόμους προστασίας αυτών και δεοντολογίας.

https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/SYN_AIR_Traveller_Survey_2021?surveylanguage=EL

Περισσότερες πληροφορίες για το έργο εδώ:

http://syn-air.eu/

Promo Video ΣΕΣ


Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας 2020 – ΣΕΣ / ΥΠΕΝ / ΚΕΔΕ


Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας 2020 – ΣΕΣ / Interamerican