Ερωτηματολόγιο για τη δυνητική ζήτηση και προσφορά υπηρεσιών boat pooling & boat hailing στην ακτοπλοΐα

Η συμπλήρωσή του παρόντος απαιτεί περίπου 15-20 λεπτά. Η βοήθειά σας είναι πολύτιμη για την εξαγωγή χρήσιμων συμπερασμάτων. Η έρευνα είναι ανώνυμη και δεν κρατούνται κανενός είδους προσωπικά στοιχεία.

Μπορείτε να βρείτε την έρευνα στον παρακάτω σύνδεσμο:

https://transdem.sawtoothsoftware.com/boatpool/cgi-bin/ciwweb.pl?hid_studyname=Boat_Pooling_and_Hailing&hid_pagenum=0&hid_link=1&hid_javascript=1&hid_screenwidth=1366

Promo Video ΣΕΣ


Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας 2020 – ΣΕΣ / ΥΠΕΝ / ΚΕΔΕ


Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας 2020 – ΣΕΣ / Interamerican