Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση του Συλλόγου Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων προσκαλεί τα μέλη του Συλλόγου, στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, την Παρασκευή 24 Μαρτίου 2023 και ώρα 18:00, διαδικτυακά μέσω της πλατφόρμας zoom: https://join.skype.com/z3wbhyZwjymW. Σε περίπτωση μη απαρτίας, η Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί οριστικά την Τετάρτη 29 Μαρτίου 2023 και ώρα 18:00, διαδικτυακά μέσω τις πλατφόρμας zoom.

Η ημερήσια διάταξη έχει ως εξής:

  • Ετήσιος Απολογισμός Πεπραγμένων (2022-2023)
  • Οικονομικός Απολογισμός (2022-2023)
  • Προγραμματισμός δράσεων για το επόμενο έτος

Με τιμή,

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων

Promo Video ΣΕΣ


Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας 2020 – ΣΕΣ / ΥΠΕΝ / ΚΕΔΕ


Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας 2020 – ΣΕΣ / Interamerican