Ο ΣΕΣ μέλος του European Platform of Transport Sciences

Ο Σύλλογος Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων αποτελεί ενεργό μέλος του δικτύου European Platform of Transport Sciences.

Το Δίκτυο European Platform of Transport Sciences είναι μια ανεξάρτητη ένωση οργανισμών που εργάζονται στον τομέα των Μεταφορών. Με έτος ίδρυσης το 2001, σκοπός του δικτύου EPTS είναι η ενίσχυση του διαλόγου μεταξύ πολιτικών, επιστημόνων και ερευνητών στον τομέα των ευρωπαϊκών μεταφορών σε Ευρωπαικό επίπεδο.

Επιπρόσθετα το δίκτυο EPTS διοργανώνει το ετήσιο Ευρωπαϊκό Συνέδριο Μεταφορών, το οποίο πραγματοποιείται σε μια διαφορετική ευρωπαϊκή χώρα κάθε χρόνο ενώ υποστηρίζει επίσης νέους επιστήμονες μέσω του Young Forum of European Transport Sciences (YFE).

Περισσότερες πληροφορίες στον παρακάτω σύνδεσμο.

https://www.epts.eu/about-us.html