Συνάντηση Εκπροσώπων Φορέων για το Ευρωπαϊκό Έργο «FRONTIER»

Την Τετάρτη 21 Ιουνίου 2023, στις 11:00 π.μ. στα γραφεία της ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ ΑΕ, Λ. Μεσογείων 191-193, Αθήνα, διενεργήθηκε Συνάντηση από την ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ ΑΕ (προσφάτως μετονομασθείσα σε ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ ΑΕ), η οποία συμμετέχει ως εταίρος στο Ευρωπαϊκό Ερευνητικό Έργο FRONTIER (Next generation traffic management for empowering CAVs integration, cross-stakeholders collaboration and proactive multi-modal network optimization), με θέμα:

«Ευκαιρίες και Εμπόδια στην Ανάπτυξη καινοτόμων συστημάτων διαχείρισης της κυκλοφορίας- Το παράδειγμα της λύσης FRONTIER».

Στο πλαίσιο του Έργου FRONTIER αναπτύσσονται καινοτόμα εργαλεία με κύριο στόχο τη διαχείριση κυκλοφορίας οχημάτων και επιβατικού κοινού, τη συνεργασία μεταξύ των εμπλεκόμενων φορέων και τη βελτιστοποίηση των πολυτροπικών μεταφορικών δικτύων. Στη Συνάντηση παρουσιάστηκαν τα καινοτόμα εργαλεία του Έργου FRONTIER και πραγματοποιήθηκε συζήτηση μεταξύ των συμμετεχόντων με θέμα τα υφιστάμενα συστήματα διαχείρισης κυκλοφορίας οχημάτων και επιβατών, τα πιθανά προβλήματα και οφέλη από την εφαρμογή καινοτόμων συστημάτων και τους παράγοντες που δυσχεραίνουν τις προοπτικές εφαρμογής νέων συστημάτων.

Στη συνάντηση προσκλήθηκαν εκπρόσωποι των φορέων που δραστηριοποιούνται στη διαχείριση κυκλοφορίας οχημάτων και επιβατών στην Αττική (Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, Περιφέρεια Αττικής, ΟΑΣΑ, HELLENIC TRAIN, ΣΤΑΣΥ, Αττικές Διαδρομές), καθώς και συγκοινωνιολόγοι με εξειδίκευση στο θέμα της συνάντησης.


Promo Video ΣΕΣ


Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας 2020 – ΣΕΣ / ΥΠΕΝ / ΚΕΔΕ


Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας 2020 – ΣΕΣ / Interamerican