Ημερίδα με τίτλο: Ηλεκτρικές μεταφορές στην Ελλάδα: Τεχνολογικές, οικονομικές, κοινωνικές & περιβαλλοντικές πτυχές, 10 Μαίου 2021

Ο Πρόεδρος του ΣΕΣ, Π. Παπαντωνίου συμμετέχει στην ημερίδα που διοργανώνει το Ινστιτούτο Εναλλακτικών Πολιτικών ΕΝΑ τη Δευτέρα 10 Μαΐου 2021 με τίτλο: Ηλεκτρικές μεταφορές στην Ελλάδα: Τεχνολογικές, οικονομικές, κοινωνικές & περιβαλλοντικές πτυχές και στόχο το άνοιγμα -στην κοινωνία και τους φορείς της- της δημόσιας συζήτησης για την ενέργεια και το περιβάλλον.

Στο πλαίσιο αυτό θα επιχειρηθεί η διεπιστημονική και πολυεπίπεδη προσέγγιση των τεχνολογικών, οικονομικών, κοινωνικών και περιβαλλοντικών πτυχών της, λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πολιτικές για την Ηλεκτροκίνηση σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο οφείλουν να εξετάζουν όχι μόνο τι είναι «είναι τεχνολογικά εφικτό», αλλά και στο «τι είναι κοινωνικά, περιβαλλοντικά και χωροταξικά χρήσιμο και αναγκαίο».

Με αυτόν τον τρόπο, η συζήτηση για θέματα αιχμής όπως η κλιματική αλλαγή και η ενεργειακή ασφάλεια και αποδοτικότητα, καθώς και η κατεύθυνση που θα λάβει το παραγωγικό και καταναλωτικό μοντέλο των επόμενων δεκαετιών, δεν γίνεται ερήμην της κοινωνίας και των αναγκών της αλλά εντός αυτής, με τη συμμετοχή, τη στήριξη και την αποδοχή της.

Για ακόμη μία φορά το ΕΝΑ φέρνει στο ίδιο «τραπέζι» διακεκριμένες και διακεκριμένους επιστήμονες και ειδικούς επί της Ηλεκτροκίνησης, καθώς και εκπροσώπους περιβαλλοντικών οργανώσεων και της βιομηχανίας. Κατά τη διάρκεια της διαδικτυακής ημερίδας, οι ομιλητές θα κληθούν να απαντήσουν σε μια σειρά από κρίσιμα ερωτήματα όπως:

  • Ποιοι είναι οι σχεδιασμοί για την Ηλεκτροκίνηση σε διεθνές, ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο;
  • Πώς εντάσσεται η Ηλεκτροκίνηση για επιβάτες και εμπορεύματα στη βιώσιμη αστική κινητικότητα των πόλεων; Ποια τα επιχειρηματικά μοντέλα για την παροχή διαμοιραζόμενων ηλεκτρικών οχημάτων και οι προκλήσεις τους; Πώς ρυθμίζεται η χωροθέτηση των δικτύων φορτιστών στον αστικό χώρο και διασφαλίζεται η ικανότητα των δικτύων για την εξυπηρέτησή τους;
  • Πώς αντιμετωπίζεται το ζήτημα των εκπομπών «συνολικού κύκλου ζωής» για τον ηλεκτρισμό και τη φόρτιση και κατασκευή μπαταριών;
  • Τι κίνητρα δίδονται και ποιες υποδομές απαιτούνται για την είσοδο των ηλεκτρικών οχημάτων σε δημόσια χρήση, ιδιωτική χρήση και εμπορευματικούς στόλους;
  • Πώς συναρμόζουν τα Σχέδια Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων, που αυτή τη στιγμή προκηρύσσονται σε όλη την Ελλάδα, με τα Σχέδια Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας που εκπονούνται ταυτόχρονα;
  • Ποια τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα, οι προοπτικές και οι κίνδυνοι της Ηλεκτροκίνησης σε ό,τι αφορά την κοινωνία, τη χωροταξία και το περιβάλλον;
  • Πώς επηρεάζουν την ανάπτυξη της Ηλεκτροκίνησης και τις μεταφορές συνολικά οι ενεργειακοί και κλιματικοί στόχοι της ΕΕ αλλά και του υπό θεώρηση Εθνικού Σχεδίου για την Ενέργεια και το Κλίμα;
  • Υπάρχουν δυνατότητες η Ελλάδα να αναπτύξει κάποιου είδους παραγωγική δραστηριότητα στην αλυσίδα αξίας της Ηλεκτροκίνησης;

Η διαδικτυακή ημερίδα θα μεταδοθεί απευθείας:

Κανάλι του ΕΝΑ στο Youtube

Ιστοσελίδα ΕΝΑ 

Promo Video ΣΕΣ


Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας 2020 – ΣΕΣ / ΥΠΕΝ / ΚΕΔΕ


Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας 2020 – ΣΕΣ / Interamerican