Σε δημόσια διαβούλευση το νομοσχέδιο για την ηλεκτροκίνηση

Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας ανάρτησε σε δημόσια διαβούλευση το σχέδιο νόμου «Μετάβαση στην κινητικότητα χαμηλών εκπομπών: Μέτρα προώθησης και λειτουργία της αγοράς Ηλεκτροκίνησης».  Η διαβούλευση θα διαρκέσει έως και την 1η Ιουλίου 2020.

Παρακαλούμε τα μέλη μας όπως μας στείλουν σχόλια στο πλαίσιο της διαβούλευσης και της διαμόρφωσης της άποψης του ΣΕΣ για το σχέδιο νόμου.

Επισυνάπτεται το σχέδιο νόμου και η αιτιολογική έκθεση.