Ημερίδα Κοινοποίησης Ερευνητικών Αποτελεσμάτων του Έργου CHANGE, 08.12.2021

Το Εργαστήριο Συγκοινωνιακής Τεχνικής του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης, επικεφαλής εταίρος του ερευνητικού έργου CHANGE, διοργανώνει την Τελική Ημερίδα Κοινοποίησης Ερευνητικών Αποτελεσμάτων του Έργου, την Τετάρτη 08/12/2021 στις 09.00 π.μ, με αντικείμενο την ενημέρωση των συμμετεχόντων σχετικά με την πορεία και τα επιτεύγματα αυτού.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά, λόγω των μέτρων περιορισμού της πανδημίας του COVID-19.  Βασικό αντικείμενο του έργου, ήταν η ανάπτυξη στοχευμένων δράσεων Βιομηχανικής Έρευνας και Πειραματικής Ανάπτυξης για την παρακολούθηση, ερμηνεία, ανάλυση και αξιολόγηση των πιο σημαντικών παραμέτρων που μπορούν να συμβάλλουν στην προώθηση και ενδυνάμωση της αγοράς διαμοιρασμού (sharing economy market) των ποδηλάτων κοινής χρήσης.

Στην εκδήλωση θα απευθύνει χαιρετισμό ο πρόεδρος του ΣΕΣ, Παναγιώτης Παπαντωνίου.

Για περισσότερες πληροφορίες:

https://change.iti.gr/change/

https://www.facebook.com/changeprojectgr

Promo Video ΣΕΣ


Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας 2020 – ΣΕΣ / ΥΠΕΝ / ΚΕΔΕ


Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας 2020 – ΣΕΣ / Interamerican