Επικαιροποίηση Καταλόγου Μελετητών

Αγαπητές/οί συνάδελφοι,

Κατά καιρούς, ο Σύλλογος Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων λαμβάνει αιτήματα από συμπολίτες μας ή ιδιωτικούς φορείς, οι οποίοι ενδιαφέρονται να προσλάβουν, να συνεργαστούν  ή να συμβουλευτούν συγκοινωνιολόγο, για την εκπόνηση μελετών ιδιωτικών έργων ή πραγματογνωμοσυνών.

Με αφορμή τα παραπάνω αιτήματα, το ΔΣ του ΣΕΣ προτίθεται να επικαιροποιήσει ένα άτυπο μητρώο (Κατάλογος Μελετητών) που είχε αναπτυχθεί το 2016, στο οποίο συμπεριλαμβάνονται μέλη του Συλλόγου, που ενδιαφέρονται να αναλαμβάνουν τα σχετικά ιδιωτικά έργα. Στον πίνακα αυτό θα καταχωρούνται πέρα από τα στοιχεία επικοινωνίας του κάθε μέλους, ενδεικτικές κατηγορίες των έργων που δύναται να αναλάβει, καθώς και οι περιοχές της Ελλάδος στις οποίες ενδιαφέρεται να δραστηριοποιηθεί. Ο κατάλογος θα αποστέλλεται (με κατάλληλη προσαρμογή ανά περίπτωση, σύμφωνα με τις επιλογές των μελών) στον ενδιαφερόμενο που αναζητά συνεργασία με κάποιον συγκοινωνιολόγο, ενώ θα δημιουργηθεί και κατάλογος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, μέσω του οποίου τα μέλη του μητρώου θα ενημερώνονται για τα παραπάνω αιτήματα (πάλι ανά περίπτωση). Στον κατάλογο δύναται να ενταχθούν μέλη των οποίων οι οφειλές σε συνδρομές δεν υπερβαίνουν τα δύο (2) έτη.

Με βάση τα παραπάνω, παρατίθεται Έντυπο Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, την οποία καλούνται να συμπληρώσουν τα ενδιαφερόμενα μέλη του συλλόγου και να αποστείλουν το συντομότερο και μέχρι την 23 Ιουνίου 2021 μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη γραμματεία του Συλλόγου (secretary@ses.gr).

Promo Video ΣΕΣ


Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας 2020 – ΣΕΣ / ΥΠΕΝ / ΚΕΔΕ


Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας 2020 – ΣΕΣ / Interamerican