Κοινή επιστολή επιστημονικών φορέων για παράταση στη διαβούλευση του Σχεδίου Νόμου «Εκσυγχρονισμός της Χωροταξικής και Πολεοδομικής Νομοθεσίας»

Την Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου λήγει η νέα προθεσμία για τη δημόσια διαβούλευση επί του Σχεδίου Νόμου του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Εκσυγχρονισμός της Χωροταξικής και Πολεοδομικής Νομοθεσίας».

Δεδομένου της μεγάλης σημασίας του εν λόγω νόμου και του γεγονότος ότι οι συνθήκες του Αυγούστου δεν βοήθησαν την ανάπτυξη επαρκούς δημόσιας διαβούλευσης:

ο Σύλλογος Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων (ΣΕΣ)

ο ΣΑΔΑΣ – Πανελλήνια Ένωση Αρχιτεκτόνων

ο Σύλλογος Ελλήνων Πολεοδόμων & Χωροτακτών (ΣΕΠΟΧ)

απέστειλαν κοινή επιστολή στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και ενέργειας ζητώντας να δοθεί  περαιτέρω χρόνος διαβούλευσης, ώστε να πραγματοποιηθεί ο απαιτούμενος Δημόσιος διάλογος μεταξύ όλων των εμπλεκόμενων φορέων και του Υπουργείου.

Επισυνάπτεται η επιστολή