Διαδικτυακές Συναντήσεις ΔΣ με Μέλη στην Περιφέρεια

Το ΔΣ του ΣΕΣ στο πλαίσιο της κατάρτισης του Σχεδίου Δράσης για την περίοδο 2021-2025 θα πραγματοποιήσει τον Σεπτέμβριο διαδικτυακές συναντήσεις με μέλη του Συλλόγου που μένουν εκτός Αττικής.

Σκοπός των συναντήσεων είναι να παρουσιαστεί το νέο ΔΣ και η έως τώρα πορεία του και να καταγραφούν ζητήματα και απόψεις των μελών που μπορούν να ενσωματωθούν στο Σχέδιο Δράσης.

Το προσεχές διάστημα θα σταλεί mail προς τα μέλη του Συλλόγου ανά Περιφέρεια με το Link της τηλεδιάσκεψης. Σε επόμενο στάδιο, COVID επιτρέποντος, θα πραγματοποιηθούν συναντήσεις με φυσική παρουσία μελών του ΔΣ και μελών ΣΕΣ ανά Περιφέρεια.