Μνημόνιο συναντίληψης και συνεργασίας ΣΕΣ – ΕΝΟΔΙΑ

Μνημόνιο συναντίληψης και συνεργασίας υπέγραψαν την Κυριακή 17 Οκτωβρίου ο Πρόεδρος του ΣΕΣ Π. Παπαντωνίου και ο Διαχειριστής της ΜΚΟ ΕΝΟΔΙΑ Α. Σκορδάς.

Επίκεντρο του μνημονίου είναι το αντικείμενο της ασφαλούς μετακίνησης αλλά και τα συναφή και αλληλοσυμπληρούμενα πεδία δράσης που σχετίζονται άμεσα ή έμμεσα με αυτό, στο πλαίσιο της επίτευξης των ιδρυτικών τους σκοπών.

Οι κύριοι στόχοι του μνημονίου περιλαμβάνουν:

Α. τη συνεργασία και την αμοιβαία υποστήριξή τους με σκοπό την προώθηση της κυκλοφοριακής αγωγής και της εκπαίδευσης στην ασφαλή μετακίνηση στο πλαίσιο (i) της εκπαιδευτικής πολιτικής σε εθνικό και τοπικό επίπεδο, (ii) συναφών επιστημονικών ή μη συνεδρίων και εκδηλώσεων, (iii) του περιεχομένου ηλεκτρονικών ή έντυπων μορφών και εργαλείων επικοινωνίας (π.χ. ενημερωτικό δελτίο, newsletter, κ.ο.κ.),

Β. την προσπάθεια διεύρυνσης της δικτύωσής τους ή/και της συνεργασίας τους, με τυπικό ή άτυπο τρόπο, με άλλους φορείς, οντότητες ή πρόσωπα στην Ελλάδα ή το εξωτερικό που έχουν τους ίδιους ή παρόμοιους ιδρυτικούς σκοπούς με τα συμβαλλόμενα μέρη,

Γ. την από κοινού ανάληψη πρωτοβουλιών και δράσεων για την ευαισθητοποίηση των πολιτών στην ασφαλή μετακίνηση, επ’ αφορμής Παγκόσμιων εορτών, όπως η «Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας», αλλά και ανεξάρτητα από αυτές,

Δ. την αλληλο-υποστήριξή τους για το σχεδιασμό, την υλοποίηση και την αξιολόγηση με επιστημονικά εργαλεία δράσεων εκπαίδευσης στην ασφαλή μετακίνηση, τις οποίες τα συμβαλλόμενα μέρη αναλαμβάνουν από κοινού ή αυτόνομα,

Η «ΕΝΟΔΙΑ» απαρτίζεται από ειδικούς επιστήμονες και έμπειρους εθελοντές στον τομέα της Οδικής Ασφάλειας (με ειδίκευση στις αστικές μεταφορές) και στην παροχή Α΄ Βοηθειών. Επιστημονικός υπεύθυνος για την εκπαίδευση σε θέματα Οδικής Ασφάλειας είναι ο Συγκοινωνιολόγος Μηχανικός, κ. Αθανάσιος Σκορδάς, ενώ για τα θέματα Α΄ Βοηθειών, ο Πιστοποιημένος Εκπαιδευτής Πρώτων Βοηθειών & Διασώστης στο ΕΚΑΒ Θεσσαλονίκης, κ. Γεώργιος Φουρνιτζής.

Promo Video ΣΕΣ


Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας 2020 – ΣΕΣ / ΥΠΕΝ / ΚΕΔΕ


Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας 2020 – ΣΕΣ / Interamerican