Μνημόνιο Συνεργασίας

Μνημόνιο συνεργασίας υπέγραψαν την Τετάρτη 05 Απριλίου, ο Πρόεδρος του ΣΕΣ Π. Παπαντωνίου και ο Πρόεδρος της Ένωσης Γεωγράφων Ελλάδας Γ. Μεταξάκης.

Ο βασικός σκοπός της υπογραφής του Μνημονίου, είναι η υλοποίηση κοινών δράσεων, για την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση συγκοινωνιακών, χωρικών και γεωγραφικών ζητημάτων.

Το Περιεχόμενο του Συμφώνου της Συνεργασίας, πέρα από την συνδιοργάνωση δράσεων ενημέρωσης, περιλαμβάνει συνδιοργάνωση ημερίδων, ομάδων εργασίας και διαδικτυακών webinars για την αμφίδρομη ανταλλαγή τεχνογνωσίας και εμπειριών μεταξύ των δυο συμβαλλόμενων, όπως είναι τα γεωπληροφοριακά συστήματα, η συμβολή στη διαχείρηση έκτακτων καταστάσεων και φυσικών καταστροφών, η επιμόρφωση και εκπαίδευση σε εξειδικευμένα αντικείμενα, GIS, όπως επίσης και οι από κοινού ενέργειες και επαφές με αρμόδιους φορείς/Αρχές με σκοπό τον επιτυχή επηρεασμό πολιτικής σε όρους επαρκούς χωρικής ανάλυσης της κυκλοφορίας μέσων μεταφοράς, καθώς και της ορθολογικής χωροταξικής ενσωμάτωσης νέων μέσων μεταφοράς.

Promo Video ΣΕΣ


Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας 2020 – ΣΕΣ / ΥΠΕΝ / ΚΕΔΕ


Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας 2020 – ΣΕΣ / Interamerican