Θέση εργασίας-Μοντελοποίηση στην οικονομική των μεταφορών

Η E3-Modeling είναι μια ανώνυμη εταιρεία, με έδρα την Ελλάδα, ως συμβουλευτική εταιρεία εντατικής γνώσης που διαθέτει προσωπικό, γνώση και καινοτομία μοντελοποίησης λογισμικού του πανεπιστημιακού εργαστηρίου E3MLab. Η εταιρεία ειδικεύεται στην παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών βασισμένων σε εμπειρική μοντελοποίηση μεγάλης κλίμακας του πλέγματος οικονομία – ενέργεια – περιβάλλον. Η εμπειρία ξεκινά από το 1990 και περιλαμβάνει διεθνώς φημισμένα ορόσημα, όπως τα μοντέλα PRIMES και GEM-E3 και την υποστήριξη σημαντικών μελετών εκτίμησης επιπτώσεων και δημιουργίας σεναρίων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η ομάδα εκτελεί από το 1990 μια ευρωπαϊκή προοπτική ενέργειας και μεταφορών που δημοσιεύεται κάθε 2-3 χρόνια από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Οι υπηρεσίες μοντελοποίησης και παροχής συμβουλών έχουν επίσης εξυπηρετήσει πολλές μελέτες για ευρωπαϊκές κυβερνήσεις, επαγγελματικές ενώσεις και εταιρείες μεγάλης κλίμακας στον ενεργειακό τομέα. Η τεχνογνωσία της ομάδας για τη διαβούλευση επικεντρώνεται στο σχεδιασμό της μετάβασης στην αγορά ενέργειας και στα συστήματα, τόσο στη ζήτηση όσο και στην προσφορά ενέργειας, προς πράσινες και φιλικές προς το κλίμα δομές και τεχνολογίες. Χάρη στο μοντέλο, η ομάδα αξιολογεί τις μεταβάσεις από οικονομικές, πολιτικές και προοπτικές εφαρμογής δίνοντας έμφαση στη λειτουργία του συστήματος και των αγορών στο σύνολό της, όταν τα μέσα πολιτικής επηρεάζουν τις συμπεριφορές και τα αποτελέσματα της αγοράς. Σε αυτό το πλαίσιο, η εταιρεία έχει ιδιαίτερη τεχνογνωσία σε θέματα κανονιστικών ρυθμίσεων και σχεδιασμού αγοράς για τους τομείς της ηλεκτρικής ενέργειας και του φυσικού αερίου στην Ευρώπη

Περιγραφή Καθηκόντων

Ένας ειδικός μοντελοποίησης στα οικονομικά των μεταφορών που θα εξετάζει δεδομένα και θα κατασκευάζει μοντέλα που επιλύουν πολύπλοκα προβλήματα σχεδιασμού μεταφορών στα πλαίσια αξιολόγησης πολιτικών. Η δουλειά του ειδικού θα συνδυάζει χαρακτηριστικά συγκοινωνιολόγου, με έμφαση σε θέματα οικονομικής των μεταφορών και επιχειρησιακής έρευνας. Ο ειδικός θα συνεισφέρει στην εκτέλεση και λειτουργία τεχνο-οικονομικών μοντέλων, θα προετοιμάζει την εισαγωγή δεδομένων, θα αναλύει τα αποτελέσματα και θα προετοιμάζει αναφορές ανάλυσης πολιτικών. Ο ειδικός θα αποτελέσε μέλος της ομάδας μοντελοποίησης PRIMES, που συμμετέχει σε διεθνή συμβουλευτικά έργα υψηλού επιπέδου και μελετά σε στενή συνεργασία με πελάτες στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, κυβερνήσεις και μεγάλες εταιρείες.

Λειτουργίες εργασίας

-Εφαρμοσμένη Έρευνα

-Μεταφορές- οικονομική των μεταφορών

-Πληροφορική

Προσόντα:

-Μεταπτυχιακά και κατά προτίμηση διδακτορικό σε σχολή μηχανικών, οικονομικών ή εφαρμοσμένων μαθηματικών

-Τουλάχιστον πέντε χρόνια εμπειρίας είναι απαραίτητα στην ανάλυση πολιτικών μεταφορών,με έμφαση στη χρήση οικονομικής θεωρίας και εφαρμογής ποσοτικών μεθόδων

-Εργασία στην αγγλική γλώσσα, σε επαγγελματικό επίπεδο

Όροι απασχόλησης

-Ανταγωνιστικός μισθός προσαρμοζόμενος στα προσόντα

-Είδος Απασχόλησης; Πλήρης απασχόληση

Αιτήσεις

-Οι αιτήσεις πρέπει να σταλούν με e-mail στο info@e3modelling.com

Προθεσμία υποβολής βιογραφικών: 30 Νοεμβρίου 2020

Promo Video ΣΕΣ


Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας 2020 – ΣΕΣ / ΥΠΕΝ / ΚΕΔΕ


Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας 2020 – ΣΕΣ / Interamerican