Νέο βίντεο Συλλόγου Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων

Σας προσκαλούμε να δείτε και να μοιραστείτε το νέο βίντεο του Συλλόγου το οποίο αναφέρει τους βασικούς τομείς δραστηριοποίησης των Συγκοινωνιολόγων και τον ρόλο του ΣΕΣ στα μέλη του, την πολιτεία και την κοινωνία.

https://youtu.be/ndOyuhDgV0Y

Θα θέλαμε επίσης να ευχαριστήσουμε όλους τους φορείς από τους οποίους δανειστήκαμε (με την άδεια τους) μερικά δευτερόλεπτα από κάθε έναν στο βίντεο