Νέο Ενημερωτικό Δελτίο

Εκδόθηκε το νέο Ενημερωτικό Δελτίο του Συλλόγου Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων και περιλαμβάνει ενδιαφέροντα άρθρα και ανακοινώσεις όπως:

 • “Η εφαρμογή του συμμετοχικού σχεδιασμού και της ενεργού εμπλοκής πολιτών για τη βελτίωση της βιώσιμης κινητικότητας στη Θεσσαλονίκη”
 • “Διερεύνηση δυνητικής ζήτησης και προϋποθέσεις βιωσιμότητας Οδικών-Σιδηροδρομικών συνδυασμένων μεταφορών και ναυτιλίας κοντινών αποστάσεων”
 • “Αξιολόγηση Υπηρεσιών Κοινής Κινητικότητας στη Θεσσαλονίκη: η πλευρά του παρόχου και των χρηστών”
 • “Κυκλοφοριακή Αγωγή και Οδική Ασφάλεια”
 • “Απολογισμός Δράσης Δ.Σ. 2020-2021”
 • “Γενικές τομεακές πολιτικές”
 • “Προτιμήσεις οδηγών απέναντι στην κοινοχρησία οχημάτων”
 • “Χωρο-χρονική ανάλυση της ασφάλειας κυκλοφορίας με τη χρήση δεδομένων από τους αισθητήρες έξυπνων κινητών τηλεφώνων”
 • “Ανάπτυξη Νέου Μαθηματικού Προσομοιώματος για τον Ελιγμό της Προσπέρασης σε Οδούς Δύο Λωρίδων Κυκλοφορίας με Χρήση Πραγματικών Δεδομένων από Οδικό Πείραμα”
 • “Ένα ψηφιακά διασυνδεδεμένο σύστημα μεταφορών που να καλύπτει τις ανάγκες των ευρωπαίων πολιτών”
 • “Νέα μέλη”

e-book ΕΔ.218

Promo Video ΣΕΣ


Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας 2020 – ΣΕΣ / ΥΠΕΝ / ΚΕΔΕ


Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας 2020 – ΣΕΣ / Interamerican