Ανακοινώθηκαν οι Θέσεις του ΣΕΣ για την Προώθηση Συστημάτων Ευφυών Μεταφορών στην Ελλάδα

Ο Σύλλογος Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων (ΣΕΣ) με συνεχή παρουσία στο συγκοινωνιακό γίγνεσθαι της χώρας τα τελευταία 35 χρόνια, έχει επανειλημμένα αναλύσει και παρουσιάσει τα συγκοινωνιακά προβλήματα της χώρας και τις γενεσιουργές αιτίες τους και έχει επανειλημμένως υποβάλλει μέσω των θέσεων του πληθώρα προτάσεων για την άμβλυνση ή και την επίλυση τους. Επιπλέον ο ΣΕΣ, παρακολουθώντας από κοντά τις εξελίξεις στην τεχνολογία οι οποίες επηρεάζουν και τον τρόπο που μετακινούνται οι πολίτες σήμερα έχει αναγνωρίσει το ρόλο που παίζουν τα Συστήματα Ευφυών Μεταφορών («Intelligent Transport Systems» – «ITS») στις προηγμένες τεχνολογικά χώρες του εξωτερικού και έχει συστήσει ειδική επιτροπή για την προώθηση των Συστημάτων Ευφυών Μεταφορών στην Ελλάδα. Η επιτροπή συνεργάζεται με τον Ελληνικό Οργανισμό για τα Συστήματα Ευφυών Μεταφορών – ITS Hellas.

Περισσότερα

Promo Video ΣΕΣ


Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας 2020 – ΣΕΣ / ΥΠΕΝ / ΚΕΔΕ


Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας 2020 – ΣΕΣ / Interamerican