Νόμος για τα Σχέδια Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας – Διακριτός ο ρόλος του Συγκοινωνιολόγου

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 40/Α/16-3-2021 ο νόμος 4784/2021, με τίτλο «Η Ελλάδα σε κίνηση: Βιώσιμη Αστική Κινητικότητα – Μικροκινητικότητα – Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό, την απλούστευση και την ψηφιοποίηση διαδικασιών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και άλλες διατάξεις» με τον οποίο θεσπίζεται πλαίσιο κατάρτισης Σχεδίων Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (Σ.Β.Α.Κ.) και καθορίζει διαδικασίες εκπόνησης, εξέτασης, χαρακτηρισμού, παρακολούθησης και εποπτείας των Σ.Β.Α.Κ. με στόχο την προώθηση της βιώσιμης κινητικότητας.

Όσον αφορά τα ΣΒΑΚ και την Μικροκινητικότητα ο ΣΕΣ συμμετείχε ενεργά τόσο στο στάδιο της διαμόρφωσης του νόμου, όσο και στο στάδιο της δημόσιας διαβούλευσης και της διαβούλευσης στο Ελληνικό κοινοβούλιο επιτυγχάνοντας να ληφθούν υπόψη όλες οι παρατηρήσεις και οι προτάσεις του κατά την τελική διαμόρφωση του νόμου.

Τονίζεται ότι στον εν λόγω νόμο αναφέρεται η απαίτηση Συγκοινωνιολόγου Μηχανικού στην ομάδα εργασίας όπως φαίνεται παρακάτω:

Η ομάδα εργασίας δύναται να επικουρείται στο έργο της από στελέχη του δικτύου φορέων ή εξωτερικούς συνεργάτες, ιδίως συγκοινωνιολόγους μηχανικούς και πολεοδόμους – χωροτάκτες μηχανικούς, εάν ο φορέας εκπόνησης με την απόφασή του διαπιστώνει ότι είναι αναγκαίο.

Μάλιστα είναι ο δεύτερος νόμος την τελευταία χρονιά που αναφέρει διακριτά τον ρόλο του Συγκοινωνιολόγου (Ο δεύτερος αφορά τα Σχέδια Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων).

Θα ήταν παράλειψη να  μην πιστωθεί η επιτυχία αυτή στον Γενικό Γραμματέα του ΣΕΣ  Θανάση Τσιάνο που έχει ηγηθεί της όλης προσπάθειας από πλευράς συλλόγου τα τελευταία 3 χρόνια στις αντίστοιχες διαβουλεύσεις.

Με τον νέο νόμο δικαιώνεται ο διαρκής αγώνας του ΣΕΣ  για αντικατάσταση του περίφημου άρθρου 22 (ΣΒΑΚ) του Ν. 4599/2019 ο οποίος είχε ψηφιστεί παρά τις έντονες αντιδράσεις του συλλόγου.

Promo Video ΣΕΣ


Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας 2020 – ΣΕΣ / ΥΠΕΝ / ΚΕΔΕ


Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας 2020 – ΣΕΣ / Interamerican