ΟΙ ΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΕΣ 2020-2022

Στο πλαίσιο της ολοκλήρωσης της θητείας του ΔΣ 2020-2022, αναπτύχθηκε «Τεύχος θέσεων του ΣΕΣ» που περιλαμβάνει τις θέσεις των επιστημονικών επιτροπών όπως υιοθετήθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο  του ΣΕΣ καθώς  και μέρος της δραστηριότητας του απερχόμενου Διοικητικού Συμβουλίου σε τρέχοντα ζητήματα κατά την περίοδο της διετούς θητείας.  

Στο παρακάτω link θα βρείτε  την ψηφιακή έκδοση του τεύχους το οποίο αποτελεί παρακαταθήκη για το επόμενο Δ.Σ. και θα συμβάλλει σημαντικά στην επιστημονικά τεκμηριωμένη βελτίωση του συστήματος μεταφορών της Ελλάδας.

“Τεύχος Θέσεων του ΣΕΣ”

Promo Video ΣΕΣ


Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας 2020 – ΣΕΣ / ΥΠΕΝ / ΚΕΔΕ


Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας 2020 – ΣΕΣ / Interamerican