Οι Θέσεις του Συλλόγου Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων για τις Εμπορευματικές Μεταφορές στην Ελλάδα

Ο Σύλλογος Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων μέσω της Επιτροπής Εμπορευματικών Μεταφορών επικαιροποίησε και παραθέτει τις θέσεις για τις Εμπορευματικές Μεταφορές στην Ελλάδα.

Αναλυτικά οι θέσεις στο επισυναπτόμενο αρχείο.

Promo Video ΣΕΣ


Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας 2020 – ΣΕΣ / ΥΠΕΝ / ΚΕΔΕ


Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας 2020 – ΣΕΣ / Interamerican