Διαδικτυακό Συνέδριο για το έργο “RESilient transport InfraSTructure to Extreme Events (RESIST)”

Η ομάδα ISenseGroup του Ερευνητικού Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου Συστημάτων Επικοινωνιών και Υπολογιστών (ΕΠΙΣΕΥ),  η οποία συντονίζει τις εργασίες του Ευρωπαϊκού έργου RESIST έχει τη χαρά να σας προσκαλέσει στο τελικό συνέδριο του έργου, το οποίο θα πραγματοποιηθεί στις 24  Ιουνίου 2022 και ώρα 11:00 π.μ., ώρα Ελλάδαςδιαδικτυακά. 

Το έργο RESilient transport InfraSTructure to Extreme Events (RESIST) έθεσε στόχο να αυξήσει την ανθεκτικότητα και να ενισχύσει την ανεμπόδιστη λειτουργία των οδικών δικτύων και υποδομών σε καταστάσεις ακραίων φυσικών ή ανθρωπογενών καταστροφών. Σε αυτή την κατεύθυνση, ανέπτυξε μια ενοποιημένη, διαλειτουργική, με δυνατότητα διεύρυνσης πλατφόρμας, που θα συμβάλει στην επίτευξη υψηλών επιπέδων ανθεκτικότητας του οδικού δικτύου, θα διασφαλίσει την εύρυθμη λειτουργία του και θα προστατεύει τους χρήστες του με την παροχή κατάλληλων πληροφοριών σε περιπτώσεις ακραίων συνθηκών.

Κατά την διάρκεια του συνεδρίου θα παρουσιαστούν αναλυτικά οι τεχνολογίες που αναπτύχθηκαν στο πλαίσιο του έργου όπως τα drones για την αξιολόγηση των τρωτών σημείων μιας δομής, το σύστημα διασφάλισης της απρόσκοπτης κινητικότητας και η εφαρμογή για έξυπνα κινητά, με σκοπό την ενημέρωση των χρηστών του αυτοκινητόδρομου για τη διακοπή της κυκλοφορίας κ.α . Eπίσης, θα αναλυθούν λεπτομερώς τα αποτελέσματα των δύο πιλοτικών δοκιμών που πραγματοποιήθηκαν κατά την διάρκεια του έργου.  

To τελικό πρόγραμμα και επιπλέον πληροφορίες θα αναρτηθούν στην κεντρική σελίδα του έργου: RESIST Final Event

Η εγγραφή είναι δωρεάν αλλά υποχρεωτική! Κλείστε την θέση σας εδώ!

Promo Video ΣΕΣ


Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας 2020 – ΣΕΣ / ΥΠΕΝ / ΚΕΔΕ


Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας 2020 – ΣΕΣ / Interamerican