Άρθρο με τίτλο “Ο ρόλος των Συγκοινωνιολόγων στην ανάπτυξη των πόλεων”, Εφημερίδα ΝΕΑ, 13.11.2020

Άρθρο του προέδρου του ΣΕΣ, Π. Παπαντωνίου, με τίτλο “Ο ρόλος των Συγκοινωνιολόγων στην ανάπτυξη των πόλεων” δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα ΝΕΑ στις 13 Νοεμβρίου 2020.

Αναλυτικά το άρθρο στο επισυναπτόμενο αρχείο