Δημόσια Διαβούλευση για το Σχέδιο Νόμου «Μεταρρύθμιση Συστήματος Ανάθεσης και Εκτέλεσης συμβάσεων Μελετών και Δημοσίων Έργων Ίδρυση Αρχής Ελέγχου Μελετών και Έργων και λοιπές διατάξεις »

Τίθεται σε δημόσια διαβούλευση, η νομοθετική πρωτοβουλία του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων για την «Μεταρρύθμιση Συστήματος Ανάθεσης και Εκτέλεσης συμβάσεων Μελετών και Δημοσίων Έργων Ίδρυση Αρχής Ελέγχου Μελετών και Έργων και λοιπές διατάξεις»
Δείτε τη διαβούλευση εδώ: http://www.opengov.gr/yme/?p=1396.

H νομοθετική πρωτοβουλία η οποία αναλύεται σε τρία διακριτά μέρη:

  • μεταρρυθμίση του νομικού πλαισίου ανάθεσης και εκπόνησης των μελετών (Ν 3316/2005)
  • μεταρρυθμίση του νομικού πλασίου ανάθεσης και εκτέλεσης των δημοσίων έργων (Ν 3669/2008)
  • σύσταση αρχής ελέγχου των διαδικασιών ωρίμανσης, ανάθεσης και εκτέλεσης των συμβάσεων

Μπορείτε να συμμετέχετε στη διαβούλευση εδώ: http://www.opengov.gr/yme/?p=1396 έως τις 3 Μαρτίου 2011.

Promo Video ΣΕΣ


Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας 2020 – ΣΕΣ / ΥΠΕΝ / ΚΕΔΕ


Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας 2020 – ΣΕΣ / Interamerican