Εκπροσώπηση ΣΕΣ στο πλαίσιο του έργου RECREATE

Ο Πρόεδρος του ΣΕΣ, Π. Παπαντωνίου, συμμετείχε ως προσκεκλημένος ομιλητής εκ μέρους του Συλλόγου στην τελική διαπεριφερειακή συνάντηση εργασίας του ερευνητικού έργου RECREATE – Reinforce Competitiveness of Regional Transport SMEs.

Η παρουσίαση του είχε τίτλο “The impact of COVID-19 on Transport Policies in Greece”

Promo Video ΣΕΣ


Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας 2020 – ΣΕΣ / ΥΠΕΝ / ΚΕΔΕ


Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας 2020 – ΣΕΣ / Interamerican