Βραβεία Οδικής Ασφάλειας

Φέτος, τα βραβεία θα απονεμηθούν στις 17 Οκτωβρίου, στο πλαίσιο της Εκδήλωσης Δικτύωσης Συναδέλφων στο Σεράφειο του Δήμου Αθηναίων | (Εχελιδών 19 & Πειραιώς 144) | https://serafio.gr/ , που διοργανώνει ο ΣΕΣ.

Τα ετήσια βραβεία Οδικής Ασφάλειας θεσπίστηκαν το 2018 από το ΙΜΕΤ/ΕΚΕΤΑ (Ινστιτούτο Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων Μεταφορών), τη HELLASTRON (Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία «Ελληνικές Υποδομές και Οδοί με Διόδια») και τον Σύλλογο Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων.

Τα βραβεία είναι δύο:

  • Το βραβείο “Καλύτερης Δημοσίευσης Οδικής Ασφάλειας νέου ερευνητή
  • Το βραβείο “Καλύτερης Δράσης Οδικής Ασφάλειας

Το βραβείο “Καλύτερης Δημοσίευσης Οδικής Ασφάλειας νέου ερευνητή” απευθύνεται σε φοιτητές, πτυχιούχους, μεταπτυχιακούς, διδακτορικούς ή μεταδιδακτορικούς ερευνητές. Νέοι ερευνητές θεωρούνται όσοι έχουν ερευνητική δραστηριότητα έως και 10 χρόνια μετά την απόκτηση πτυχίου ή έως 5 χρόνια μετά την απόκτηση διδακτορικού τίτλου σπουδών.

Το βραβείο “Καλύτερης Δράσης Οδικής Ασφάλειας” απευθύνεται σε Φορείς (Δημόσιους, Ιδιωτικούς, Μικτά-Νομικά πρόσωπα) για σχετική δράση τους που έχει ξεκινήσει ή βρίσκεται σε διαδικασία υλοποίησης εντός των 12 προηγουμένων μηνών από την καταληκτική ημερομηνία λήξης συμμετοχών. Στόχος του βραβείου είναι, σύμφωνα με τον διευθυντή του ΙΜΕΤ/ΕΚΕΤΑ, Δρ. Ευάγγελο Μπεκιάρη, “να αναδείξει βέλτιστες πρακτικές προαγωγής της οδικής ασφάλειας, ώστε να τύχουν ευρείας εφαρμογής στη χώρα”.

Στόχος των ετήσιων Βραβείων Οδικής Ασφάλειας είναι να αναδείξουν βέλτιστες πρακτικές προαγωγής της οδικής ασφάλειας, τόσο σε επιστημονικό όσο και σε οργανωτικό επίπεδο, ώστε να τύχουν ευρείας εφαρμογής στη χώρα.

Για να δηλώσετε υποψηφιότητα για τα βραβεία, παρακαλούμε μεταβείτε στον σύνδεσμο:

Η περίοδος υποβολών λήγει στις 4 Οκτωβρίου,2022, 24:00 (GMT+2).

Promo Video ΣΕΣ


Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας 2020 – ΣΕΣ / ΥΠΕΝ / ΚΕΔΕ


Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας 2020 – ΣΕΣ / Interamerican