Μηνιαία Ενημέρωση ΔΣ – Φεβρουάριος 2023

Στο πλαίσιο της διαρκούς ενημέρωσης των μελών και φίλων του Συλλόγου, αποφασίστηκε από τα μέλη του ΔΣ του ΣΕΣ και υπό την επιμέλεια του Παναγιώτη Παπαντωνίου, να δημιουργείται σε μορφή info graphic κάθε μήνα ενημέρωση για τις δράσεις και όλες τις ενέργειες του Συλλόγου σε θέματα οργανωτικά, επιστημονικά, συνεργασίες, εκδηλώσεις κ.α.

Στη συνέχεια μπορείτε να δείτε την ενημέρωση του Φεβρουαρίου.

Promo Video ΣΕΣ


Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας 2020 – ΣΕΣ / ΥΠΕΝ / ΚΕΔΕ


Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας 2020 – ΣΕΣ / Interamerican