Παράταση έως τις 4 Σεπτεμβρίου για τη διαβούλευση του Σχεδίου Νόμου «Εκσυγχρονισμός της Χωροταξικής και Πολεοδομικής Νομοθεσίας»

Παράταση έως τις 4 Σεπτεμβρίου για τη διαβούλευση του Σχεδίου Νόμου του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Εκσυγχρονισμός της Χωροταξικής και Πολεοδομικής Νομοθεσίας», που αναρτήθηκε στις 3 Αυγούστου.

Στο εν λόγο Σχέδιο Νόμου περιλαμβάνονται 107 άρθρα τα οποία κινούνται από την κλίμακα της Εθνικής Στρατηγικής, μέχρι τις  τοπικού επιπέδου εφαρμογής χωρικού σχεδιασμού. Επιπρόσθετα το Σχέδιο Νόμου χαρακτηρίζεται από μεγάλο θεματικό εύρος και ιδιαίτερα σύνθετη θεματολογία: 

– Πραγματεύεται το κεφαλαιώδες θέμα της Εθνικής Στρατηγικής,

– Αναθεωρεί θεσμικά ζητήματα του θαλάσσιου χωροταξικού σχεδιασμού

– Πραγματεύεται εργαλεία χωρικού σχεδιασμού, όπως  η μεταφορά του  Συντελεστή Δόμησης ,

– Προτείνει τρόπους σχεδιασμού δημοτικών οδικών δικτύων,

– Ρυθμίζει την εκτός σχεδίου δόμηση και πραγματεύεται τις οργανωμένες τουριστικές και βιομηχανικές αναπτύξεις,

– Διαχειρίζεται  τη  διαδικασία αδειοδότησης και παραγωγής του αρχιτεκτονικού έργου  τροποποιώντας το Νέο Οικοδομικό Κανονισμό

Όποια μέλη του Συλλόγου έχουν παρατηρήσεις/προτάσεις επί του σχεδίου νόμου μπορούν να τις στείλουν στο mail info@ses.gr ώστε να συμπεριληφθούν στη Δημόσια διαβούλευση.