Επικαιροποίηση στοιχείων επικοινωνίας μελών

Από τα μέσα Σεπτεμβρίου πραγματοποιείται μια σημαντική προσπάθεια επικαιροποίησης των στοιχείων επικοινωνίας των μελών του Συλλόγου, καθώς παρατηρούνται σημαντικά προβλήματα έλλειψης ορθών στοιχείων ( τηλέφωνο, mail, διεύθυνση).

Μέχρι σήμερα περισσότερα από 300 μέλη έχουν επιβεβαιώσει/ανανεώσει τα στοιχεία τους κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας της γραμματείας του Συλλόγου ενώ περισσότερα από 100 έχουν λανθασμένα στοιχεία και δεν λαμβάνουν ενημερώσεις του Συλλόγου.

Η διαδικασία αυτή θα συνεχιστεί όλο τον Οκτώβριο με στόχο την όσο το δημιουργία μιας πλήρους βάσης η οποία θα αποτελέσει μια πολύ σημαντική παρακαταθήκη για την εσωτερική οργάνωση του Συλλόγου.