Τεχνικές οδηγίες για τη δημιουργία προσωρινών πεζόδρομων, ποδηλατοδρόμων & δρόμων ήπιας κυκλοφορίας

Δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ (Β’ 2448) η απόφαση του Υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Οικονόμου που αφορά στην  έγκριση των «Τεχνικών Οδηγιών για τη δημιουργία προσωρινών διαδρόμων κίνησης πεζών, προσωρινών διαδρόμων κίνησης ποδηλάτου και προσωρινή δημιουργία περιοχών ήπιας κυκλοφορίας ή δρόμων ήπιας κυκλοφορίας με μείωση του ορίου ταχύτητας στα τριάντα (30) χλμ/ώρα, σε τοπικές οδούς ή σε περιοχές κατοικίας».

Για την απόφαση γνωμοδότησε θετικά το ΚΕΣΥΠΟΘΑ έπειτα από σχετική εισήγηση της Διεύθυνσης Μελετών και Έργων Αστικών Αναπλάσεων του ΥΠΕΝ.

Τις τεχνικές οδηγίες συνέταξαν η Γενική Γραμματεία Χωρικού Σχεδιασμού και Περιβάλλοντος με την συνδρομή της μονάδας Βιώσιμης Κινητικότητας του ΕΜΠ.

Επισυνάπτεται το ΦΕΚ με το τεύχος των τεχνικών οδηγιών.