Θέση εργασίας – Δήμος Θεσσαλονίκης

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης έχει ανακοινώσει 1 θέση εργασίας που σχετίζεται με το αντικείμενο του συγκοινωνιολόγου. Η θέση αφορά την υλοποίηση ενός1 χρηματοδοτούμενου, Ευρωπαϊκού έργου που συμμετέχει ο Δήμος. Το έργο είναι το 2050 CliMobCity (https://www.interregeurope.eu/2050climobcity/). Η σύμβαση είναι ορισμένου χρόνου, με ισχύ έως το πέρας του (ετήσια ανανέωση).

Πληροφορίες για τη θέση μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του ΔΘ (https://thessaloniki.gr/), στην ενότητα ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ και πιο συγκεκριμένα εδώ:

Promo Video ΣΕΣ


Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας 2020 – ΣΕΣ / ΥΠΕΝ / ΚΕΔΕ


Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας 2020 – ΣΕΣ / Interamerican