Απολογισμός εκδήλωσης με τίτλο “Hλεκτροκίνηση στην Ελλάδα: Τεχνολογικές, οικονομικές, κοινωνικές & περιβαλλοντικές πτυχές”

Με επιτυχία διοργανώθηκε η ημερίδα με τίτλο «Hλεκτροκίνηση στην Ελλάδα: Τεχνολογικές, οικονομικές, κοινωνικές & περιβαλλοντικές πτυχές» που διοργάνωσε το Ινστιτούτο Εναλλακτικών Πολιτικών ΕΝΑ.

Κατά τη διάρκεια της ημερίδας στην οποία συμμετείχε ο πρόεδρος του ΣΕΣ, Π. Παπαντωνίου, οι ομιλητές απάντησαν σε μια σειρά από κρίσιμα ερωτήματα όπως:

  • Ποιοι είναι οι σχεδιασμοί για την Ηλεκτροκίνηση σε διεθνές, ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο;
  • Πώς εντάσσεται η Ηλεκτροκίνηση για επιβάτες και εμπορεύματα στη βιώσιμη αστική κινητικότητα των πόλεων; Ποια τα επιχειρηματικά μοντέλα για την παροχή διαμοιραζόμενων ηλεκτρικών οχημάτων και οι προκλήσεις τους; Πώς ρυθμίζεται η χωροθέτηση των δικτύων φορτιστών στον αστικό χώρο και διασφαλίζεται η ικανότητα των δικτύων για την εξυπηρέτησή τους;
  • Πώς αντιμετωπίζεται το ζήτημα των εκπομπών «συνολικού κύκλου ζωής» για τον ηλεκτρισμό και τη φόρτιση και κατασκευή μπαταριών;
  • Τι κίνητρα δίδονται και ποιες υποδομές απαιτούνται για την είσοδο των ηλεκτρικών οχημάτων σε δημόσια χρήση, ιδιωτική χρήση και εμπορευματικούς στόλους;
  • Πώς συναρμόζουν τα Σχέδια Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων, που αυτή τη στιγμή προκηρύσσονται σε όλη την Ελλάδα, με τα Σχέδια Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας που εκπονούνται ταυτόχρονα;
  • Ποια τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα, οι προοπτικές και οι κίνδυνοι της Ηλεκτροκίνησης σε ό,τι αφορά την κοινωνία, τη χωροταξία και το περιβάλλον;
  • Πώς επηρεάζουν την ανάπτυξη της Ηλεκτροκίνησης και τις μεταφορές συνολικά οι ενεργειακοί και κλιματικοί στόχοι της ΕΕ αλλά και του υπό θεώρηση Εθνικού Σχεδίου για την Ενέργεια και το Κλίμα;
  • Υπάρχουν δυνατότητες η Ελλάδα να αναπτύξει κάποιου είδους παραγωγική δραστηριότητα στην αλυσίδα αξίας της Ηλεκτροκίνησης;

Μπορείτε να παρακολουθήσετε την ημερίδα εδώ:

“Ηλεκτροκίνηση στην Ελλάδα”

Promo Video ΣΕΣ


Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας 2020 – ΣΕΣ / ΥΠΕΝ / ΚΕΔΕ


Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας 2020 – ΣΕΣ / Interamerican