Διακανονισμός των οφειλόμενων συνδρομών των μελών του Συλλόγου

Αγαπητά μέλη του Συλλόγου,

Ως νέο Διοικητικό Συμβούλιο καταβάλλουμε σημαντικές προσπάθειες για την εκπλήρωση των βασικών στόχων του Συλλόγου. Από την έναρξη της θητείας μας, προσπαθούμε να είμαστε όσο πιο ενεργοί και δραστήριοι, πραγματοποιώντας μια σειρά από δράσεις, που ενδεικτικά περιλαμβάνουν: την ανανέωση του ιστότοπου, την παραγωγή οπτικοακουστικού υλικού για την διάχυση του Συλλόγου, την οργάνωση πλήθους διαδικτυακών συναντήσεων/ημερίδων, την ανανέωση του ενημερωτικού δελτίου, την επαναλειτουργία των επιτροπών, κτλ.

Για να μπορούμε να συνεχίσουμε το έργο μας, είναι σημαντική και απαραίτητη η οικονομική στήριξή σας, ώστε ο σύλλογος να μπορεί να καλύψει αφενός τα πάγια έξοδα του και αφετέρου τα έξοδα προβολής του και διοργάνωσης δράσεων. Η ανάγκη για οικονομική στήριξη του ΣΕΣ από το σύνολο των μελών του είναι ιδιαίτερα σημαντική ειδικά αυτήν την περίοδο γιατί αποτελεί την μοναδική πηγή εσόδων, δεδομένου ότι δεν υπάρχει η δυνατότητα διοργάνωσης συνεδρίων και ημερίδων με φυσική παρουσία και με οικονομική συνδρομή από τους συμμετέχοντες και τους χορηγούς.

Αναγνωρίζοντας, όμως, στην παρούσα χρονική περίοδο την δυσκολία καταβολής ανεξόφλητων συνδρομών πολλών ετών, το ΔΣ του ΣΕΣ αποφάσισε την δυνατότητα καταβολής τους μέσω διακανονισμού. Πιο συγκεκριμένα, για τις βεβαιωθείσες οφειλές συνδρομών άνω των 100 Ευρώ μέχρι και τις 31/12/2020 παρέχονται οι εξής δυνατότητες:

  • Εφάπαξ αποπληρωμή του ποσού με παροχή έκπτωσης 10%.

ή

  • Καταβολή των βεβαιωθεισών οφειλών σε 4 δόσεις (χωρίς έκπτωση) όπως παρακάτω:
    • 40% του οφειλόμενου ποσού με την ένταξη στον διακανονισμό,
    • 20% αυτού μέχρι 1/7/2021,
    • 20% αυτού μέχρι 31/12/2021,
    • Υπόλοιπο 20% του ποσού μέχρι 1/6/2022

Η ένταξη στον διακανονισμό γίνεται αποκλειστικά με υποβολή της σχετικής αίτησης από τα ενδιαφερόμενα μέλη προς τον Σύλλογο μέχρι τις 31/5/2021 στο email: info@ses.gr. Επίσης, όσα μέλη επιθυμούν να μάθουν το οφειλόμενο ποσό των συνδρομών τους μέχρι και τις 31/12/2020, παρακαλούνται να επικοινωνήσουν με τη γραμματεία του Συλλόγου στο τηλέφωνο 210-3640604 ή στο email secretary@ses.gr .

Με εκτίμηση,

Το Δ.Σ. του Σ.Ε.Σ.

Μπορείτε να βρείτε την αίτηση εδώ.

Promo Video ΣΕΣ


Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας 2020 – ΣΕΣ / ΥΠΕΝ / ΚΕΔΕ


Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας 2020 – ΣΕΣ / Interamerican