Θέση εργασίας στην εταιρεία, Lever Σύμβουλοι Ανάπτυξης Α.Ε.

Η εταιρία Lever Σύμβουλοι Ανάπτυξης Α.Ε., μέλος του ομίλου Σαμαράς & Συνεργάτες, αναζητά μόνιμους συνεργάτες πλήρους απασχόλησης για ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ή ΑΘΗΝΑ με τα εξής χαρακτηριστικά:

Διπλωματούχους Πολιτικούς ή Τοπογράφους μηχανικούς

  • με σπουδές, εμπειρία ή/και ειδίκευση στον τομέα του σχεδιασμού μεταφορών, συγκοινωνιακού σχεδιασμού ή/και οδικής ασφάλειας.
  • Γνώση προγραμμάτων σχεδιασμού τύπου GIS και CAD
  • Δυνατότητα ανεξάρτητης μετακίνησης σε άλλες περιοχές για τις ανάγκες των έργων (Δίπλωμα οδήγησης & εξοικείωση με χρήση Ι.Χ.)
  • Δυνατότητα οργάνωσης και εκτέλεσης μετρήσεων, αυτοψιών & ερευνών πεδίου Επιθυμητά Προσόντα:
    • Μεταπτυχιακός Τίτλος (MSc) στον τομέα των μεταφορών ή/και της διαχείρισης έργων
    • Εμπειρία σε έργα σχετικά με το σχεδιασμό των μεταφορών (π.χ. ΣΒΑΚ, Κυκλοφοριακές Μελέτες, Μελέτες Στάθμευσης, έρευνες μετακινήσεων, μελέτης αστικών συγκοινωνιών, οργάνωση μετρήσεων κ.τ.λ.)
    • Εμπειρία στη χρήση λογισμικών σχεδιασμού κυκλοφορίας (π.χ. μοντέλα πρόβλεψης της ζήτησης, μοντέλα προσομοίωσης κυκλοφορίας, λογισμικά ανάλυσης κόμβων, προγράμματα σηματοδότησης, κ.ά.)

Παρακαλούμε αποστείλετε ηλεκτρονικά το βιογραφικό σας σημείωμα στη ηλεκτρονική διεύθυνση info@lever.gr

Promo Video ΣΕΣ


Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας 2020 – ΣΕΣ / ΥΠΕΝ / ΚΕΔΕ


Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας 2020 – ΣΕΣ / Interamerican